Skip to main content

(Gerechtelijke) vereffening en verdeling nalatenschap

Zit je in onverdeeldheid naar aanleiding van een erfenis?  Ben je verwikkeld in een discussie tussen erfgenamen waar jullie zelf niet uitraken? Fides Law staat je graag bij in de onderhandelingen via de notaris. We geven je een duidelijk beeld van de mogelijkheden en trachten in eerste instantie om zonder gerechtelijke procedure tot een minnelijke overeenkomst te komen. Blijft dat toch niet mogelijk, dan leiden we desgevallend een procedure in voor de rechtbank.

Fides LAW bv
Interleuvenlaan 4
3400 Landen