Skip to main content

Echtscheiding of beëindiging samenleving

Je denkt aan scheiden maar je twijfelt? Wenst je partner het huwelijk te beëindigen? Ben je wettelijk of feitelijk samenwonend en wil jij of je partner dit verbreken? En hoe zit het dan met de kinderen?

Tijdens een eerste adviesgesprek beantwoorden we graag al jouw vragen omtrent de praktische stappen die je moet nemen bij een echtscheiding of beëindiging van een samenleving. We bekijken samen ook je huwelijkscontract. Maar ook jullie kinderen, de huidige status van jullie relatie, de professionele situatie van jullie beide, jullie sociale netwerk, eventuele wensen omtrent de verhuis en andere relevante factoren brengen we in kaart. Op basis daarvan schetsen we je vervolgens een eerste beeld van je rechten en plichten. Daarna geven we je even de tijd om alles te verwerken, na te denken en bepaalde knopen al dan niet door te hakken.

Tip: Tijdens dit gesprek geven we je heel wat informatie en zaken om over na te denken. We raden je daarom aan om indien mogelijk een vertrouwenspersoon mee te nemen die mee kan luisteren, onthouden én emotionele steun kan geven.

Tijdens het tweede adviesgesprek kan je indien nodig je bijkomende vragen stellen of kunnen we als je dat wenst alvast de procedure opstarten. Indien wij eerst aan zet zijn, zullen we een minnelijk schrijven sturen naar je partner. Daarin nodigen we je partner en zijn of haar advocaat uit om een eerste keer samen rond de tafel te zitten. Maar ook indien er al een verzoek of dagvaarding is proberen we in het belang van alle partijen (inclusief de kinderen) om in eerste instantie een overleg te hebben.

onderhoudsgeld tijdens en na echtscheiding

Zowel in kader van persoonlijk onderhoudsgeld tijdens en/of na de echtscheiding als de onderhoudsbijdrage voor de kinderen adviseren wij u op maat.  Wij houden ook rekening met de fiscale gevolgen.  Hier opnieuw proberen wij eerst een minnelijk akkoord te bereiken vooraleer we enige procedure aanvatten.

Regelingen rond kinderen na echtscheiding of relatiebreuk

Er zijn vele maatregelen aangaande jullie kindien die dienen geregeld te worden waaronder het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, de groeipremie, de fiscale tenlastenemng, de verdeling van de verblijfsoverstijgende, verblijfsgebonden en bijzondere kosten.  Fides Law maakt je wegwijs in de mogelijkheden en kent de rechstpraak en rechtsleer omwille van de dagdagelijkse toepassing.  Dit alles in het belang van de kinderen en de verderzetting van een goede toekomst van jullie kinderen.

vereffening en verdeling van de huwgemeenschap of onverdeeldheid

Wij hechten veel belang aan een goede financiële regeling na jullie breuk zodat er een nieuwe start kan worden gemaakt.  Op dit gebied spelen wij open kaart en zijn zeer direct in ons advies.  Een vereffening en verdeling kan veel tijd en energie (alsook centen) kosten waarbij we samen de kosten-baten afwegen en houden vooral rekening met je toekomstvisie.  De vereffening en verdeling van de gemeenschap/onverdeeldheid is vaak de laatste (en belangrijke) stap na een echtscheiding/breuk maar is voor u de eerste stap naar een nieuwe onafhankelijke postieve toekomst.

Beëindiging van feitelijke en wettelijke samenleving

We mogen dit geen echtscheiding noemen, maar de regelingen die getroffen dienen te worden aangaande de kinderen zijn idem.  Daarnaast is er ook vaak een woonst (lees onverdeeldheid) die dient geregeld te worden.  Fides Law werkt samen met u naar een zo optimaal mogelijke oplossing.

Fides LAW bv
Interleuvenlaan 4
3400 Landen