Skip to main content

Bemiddelen en collaboratief onderhandelen

Fides Law blijft niet stilstaan en is zich bewust van de veranderende maatschappij en de nood aan alternatieve geschillenoplossing.

Klassiek wordt voor geschillenbeslechting een beroep gedaan op de rechtbanken behorende tot de rechterlijke orde. Er bestaan echter ook alternatieve vormen (niet gerechtelijk) die voor rechtsonderhorigen eveneens ter beschikking zijn, en welke vandaag volop in ontwikkeling zijn. De wetgever heeft inderdaad gewild dat het beroep op de rechter beperkt wordt, om zo de rechterlijke instanties te ontlasten waar mogelijk.       

De grootste voordelen van deze alternatieve methoden zijn de volgende:

  • aanwezigheid en betrokkenheid van de partijen bij de oplossing van het geschil;
  • komaf maken met zware en aanslepende procedures;
  • minder en vooraf gekende kosten.

Klara Helsen en Joyca Croes hebben ondertussen het postgraduaat ‘bemiddelaar in familiezaken’  met succes afgerond.  Daarnaast heeft Klara Helsen de opleiding ‘collaboratief onderhandelen’ gevolgd.

Familiebemiddeling

Bemiddeling is één van de mogelijke alternatieven voor de gerechtelijke procedure om geschillen op te lossen waarbij een neutrale persoon, de bemiddelaar, in een strikt vertrouwelijke sfeer samen met u en de andere partij(en) een akkoord zoekt, dat aanvaardbaar is voor iedereen.

De bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon. Hij zal proberen de dialoog tussen de partijen terug te herstellen door te luisteren en een respectvolle communicatie te bevorderen.

Alles wat voor het eerst tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt (documenten, e-mails, …), is strikt vertrouwelijk. De documenten en gesprekken kunnen niet gebruikt worden in een gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure en gelden nooit als bewijs.

Indien een partij het geheim van de gesprekken schendt, kan die partij veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid kan enkel worden opgeheven met toestemming van alle partijen.
De bemiddelaar heeft een beroepsgeheim en kan nooit als getuige worden opgeroepen.

Collaboratief onderhandelen

Sedert 1 januari 2019 kunnen partijen betrokken in een geschil kiezen voor de collaboratieve onderhandelingen: een alternatieve vorm van conflictoplossing, buiten een gerechtelijke procedure om.  

Het voeren van collaboratieve onderhandelingen is een vorm van minnelijke geschillenbeslechting. De bedoeling is om het geschil op te lossen door onderhandeling, om zo te komen tot een minnelijk akkoord tussen partijen. 

Elke partij wordt bijgestaan door een collaboratieve advocaat. Een collaboratieve advocaat stapt af van zijn traditionele rol als tegenstander van de andere partij, en probeert samen met de collaboratieve advocaat van de andere partij om in alle transparantie ‘creatieve oplossingen’ te vinden en partijen tot een akkoord te brengen. Hierbij is de gedachte van de advocaat als bemiddelaar niet ver weg.

De collaboratieve advocaat heeft effectief slechts een beperkt mandaat: als de collaboratieve onderhandeling mislukt, mag hij niet verder optreden voor zijn cliënt in het kader van een eventuele latere gerechtelijke procedure.

In tegenstelling tot de bemiddeling, is er bij een collaboratieve onderhandeling geen neutrale derde betrokken. De deelnemers aan de collaboratieve onderhandeling zijn de partijen en hun respectieve collaboratieve advocaten.

Elke vorm van geschil dat men kan oplossen met een dading (een minnelijke schikking), kan het voorwerp zijn van de nieuwe collaboratieve onderhandelingsprocedure. 

Men kan een beroep doen op de collaboratieve onderhandelingsprocedure los van een klassieke gerechtelijke procedure, maar ook tijdens de gerechtelijk procedure:

In elke stand van het geding en voor elke rechtbank, zelfs in kort geding, kan de rechter op gezamenlijk verzoek van de partijen bevelen dat ze moeten proberen om hun geschil door een collaboratieve onderhandeling op te lossen.

Fides LAW bv
Interleuvenlaan 4
3400 Landen